πŸ›  | Team
Core Team Members
​
President / Bobby Bhatia ​
​
Core Developer / Brian Lee​
​
Director / Steven Lee
​
Team Lead / Charlie Sung
​
Global Associate / Svaja June​
​
Entertainment Coordinator / Ryan Choi
​
Creative Artist / Enrique Yun
​
Creative Artist / Santa Lim
​
Creative Designer / Niki Merriman
​
Advisors & Ambassadors
​
Advisor / Robert Oda​
​
Advisor / Zachary Keats ​
​
Advisor / Kamal Venkatraman​
Global Ambassador / Brian Han ​
​
Copy link